Üdvözöljük

a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola honlapján!

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A Házirend 2.3. pontja szabályozza

Egyéb foglalkozások rendje

A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.

Az egyéb foglalkozások formái:

– rendszeres elfoglaltságok pl.: napközi, tanulószoba, fejlesztő és rehabilitációs foglalkozások, szakkör, sportkör,énekkar, fakultációs órák, tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozás

– nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi-látogatás.

A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásoknak, valamint iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a jelentkezési lehetőséget az iskola – a jelen házirendben meghatározott – a tantárgy választásához hasonlóan biztosítja.

Az iskola akkor köteles megszervezni és biztosítani a kezdeményezett foglalkozás működését, ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 8  főt.

A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben kötelező, ha arra a tanuló jelentkezett. Ettől csak igazgatói engedéllyel lehet eltérni. A rendszeres tanórán kívüli foglalkozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet.

A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkörök és az önképzőkörök – azok jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a jelentkezések előtt megadja.

 Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője számára meg kell adni.

(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.)

A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.

 A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli tájékoztatást kapnak.

A 21/22-es tanévben választható szakkörök/ sportkörök listája

szakkörheti óraszámpedagógus
ügyes kezek (1-4. o.)2Hargitai Veronika
kézműves szakkör2Hargitai Veronika
angol szakkör2Gáncsné Jakab Eszter
énekkar (1-8.)1Biró Annamária
sakk (1-8. o.)1Nagy Ferenc
újságíró szakkör1Németh Judit
rajzszakkör2Takács Gábor
kémia (7-8. o.)1Máté Péterné
természetismeret (5-6.)1Máté Péterné
sportkörheti óraszámpedagógus
hobbitorna (1-4. o.)1Soósné Czvitkovits Erika
tömegsport (1-8. o.)2Soósné Czvitkovits Erika
labdajáték (1-4. o.)1Soósné Czvitkovits Erika
torna haladó3Weidinger Veronika
torna középhaladó2Weidinger Veronika
torna kezdő2Weidinger Veronika
aerobik (5-8. o.)2Némethné Takács Krisztina
mini kosár (1-2. o.)2Nagy Ferenc
alsós kosár (3-4. o.)1Nagy Ferenc
felsős kosár (5-8. o.)2Nagy Ferenc
kölyökatlétika (1-4. o.)1Dobos-Fuisz Andrea
röplabda (5-8. o.)3Dobos-Fuisz Andrea