Üdvözöljük

a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola honlapján!

Dolgozóink

Munkatársaink a 2023/24-es tanévben


Tantestület


Gálos Zsolt Károly – intézményvezető, magyar nyelv és irodalom, történelem,
Lekrinszki Mária – intézményvezető-helyettes, fizika, kémia, földrajz, biológia, könyvtárpedagógia-tanár
Biró Annamária – történelem, ének-zene, német
Borbély Mónika – tanító német idegen nyelvi műveltségi területen, nemzetiségi (német) tanító
Cester Amália – tanító
Dobos-Fuisz Andrea – tanító, fejlesztőpedagógus
Dugmonitsné Szabó Éva – történelem, ének – zene
Flóra Károlyné – ének – zene, népművelő
Hargitai Veronika – történelem, magyar nyelv és irodalom, könyvtárpedagógia-tanár
Hende István Róbert –informatika, matematika, földrajz
Horváth Fanni Irén – tanító
Hőbör Kornél–tanító
Krauszné Takács Júlia – tanító
Lampért-Csáki Marianna – kémia, biológia, földrajz
Máté Péter Józsefné – kémia, biológia, technika
Máté Szilvia Anna – gyógypedagógia
Mráz Barbara – német
Nagy Ferenc – testnevelés, matematika
Németh Judit – magyar nyelv és irodalom
Némethné Takács Krisztina – magyar nyelv és irodalom, történelem
Németh Veronika – nemzetiségi német tanár, testnevelés
Paukovits Dalma – tanító
Soósné Czvitkovits Erika – tanító
Szijj Erzsébet Mária – tanító
Takács Gábor Attila – rajz és vizuális kultúra, tanító, művelődésszervező
Varga Dóra – hitoktató, kommunikáció
Weidinger Veronika – tanító, tornaedző
Dobos Józsefné – matematika, rajz és vizuális kultúra
Kiss Istvánné – tanító
Nagy Márta – német, tanító
Rába Sándorné – tanító, fejlesztő pedagógus


Pedagógiai munkát segítők

Barilovits Andrea – pedagógiai asszisztens
Dancsecs Tamás – rendszergazda
Németh – Kondora Enikő – gyógypedagógiai asszisztens
Pados Katalin – gyógypedagógiai asszisztens
Szemesné Fekete Eszter – iskolatitkár


Technikai dolgozók

Bukits Tamásné
Dobos Istvánné
Hajszánné Németh Ibolya
Szabó Péterné

Varga Zoltán – karbantartó


Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozatának pedagógusai


Újvári Andrea –
zeneismeret (szolfézs)
Szentgyörgyvári Tibor – furulya, tenorkürt
Tóth Máté – furulya, klarinét, saxofon
Külsős dolgozók


Bárdosi Emőke – autista szakember
Gálovics Gábor – iskolai szociális segítő


Galankó Luca – konduktor
Horváth Kinga – logopédus
Porubszky Dóra Éva – tiflopedagógus
Rába Krisztina – hit – és erkölcstan