Üdvözöljük

a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola honlapján!

Dolgozóink

Munkatársaink a 2022/23-as tanévben

Tantestület

Gálos Zsolt Károly – intézményvezető, magyar nyelv és irodalom, történelem,

Lekrinszki Mária – intézményvezető-helyettes,  fizika, kémia, földrajz, biológia, könyvtárpedagógia-tanár

Biró Annamária – történelem, ének-zene, német

Borbély Mónika – tanító német idegen nyelvi műveltségi területen, nemzetiségi (német) tanító

Cester Amália – tanító

Dobos-Fuisz Andrea – tanító, fejlesztőpedagógus

Dugmonitsné Szabó Éva – történelem, ének – zene

Flóra Károlyné – ének – zene, népművelő

Hargitai Veronika – történelem, magyar nyelv és irodalom, könyvtárpedagógia-tanár

Hende István Róbert –informatika, matematika, földrajz

Horváth Fanni Irén – tanító

Hőbör Kornél–tanító

Krauszné Takács Júlia – tanító

Lampért-Csáki Marianna – kémia, biológia, földrajz

Máté Péter Józsefné kémia, biológia, technika

Máté Szilvia Anna – gyógypedagógia

Mráz Barbara – német

Nagy Ferenc – testnevelés, matematika

Németh Judit – magyar nyelv és irodalom

Némethné Takács Krisztina – magyar nyelv és irodalom, történelem

Simon Rita – német, angol

Soósné Czvitkovits Erika – tanító

Szijj Erzsébet Mária – tanító

Takács Gábor Attila – rajz és vizuális kultúra, tanító, művelődésszervező

Varga Dóra – hitoktató, kommunikáció

Weidinger Veronika – tanító, tornaedző

  Óraadók

Dobos Józsefné – matematika, rajz és vizuális kultúra

Kiss Istvánné – tanító

Nagy Anikó – magyar nyelv és irodalom, könyvtáros

Nagy Márta – német, tanító

Rába Sándorné – tanító, fejlesztő pedagógus

Pedagógiai munkát segítők 

Barilovits Andrea – pedagógiai asszisztens

Dancsecs Tamás – rendszergazda

Németh – Kondora Enikő – gyógypedagógiai asszisztens

Pados Katalin – gyógypedagógiai asszisztens

Szemesné Fekete Eszter – iskolatitkár

Technikai dolgozók

Bukits Tamásné – takarító

Dobos Istvánné – takarító

Hajszánné Németh Ibolya – takarító

Varga Zoltán – karbantartó

Szabó Péterné – takarító

Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozatának pedagógusai

Müllerné Janzsó Andrea – zeneismeret

Szentgyörgyvári Tibor – furulya, tenorkürt

Tóth Máté – furulya, klarinét, saxofon

Külsős dolgozók

Bárdosi Emőke – autista szakember

Dékán Andrea – iskolai szociális segítő

Galankó Luca – konduktor

Horváth Kinga – logopédus

Rába Krisztina – hit – és erkölcstan