Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon, valamint a Szombathelyi Tankerületi Központ honlapján. a https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2020-2021-tanevben  találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába1 kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A 7/2020. (III.25.) miniszteri határozat 3.pontja alapján a szakértői bizottságok által kijelölt általános iskola 2020. április 28-ig felveszi a sajátos nevelési igényű gyermeket.

Jelentkezni a szakértői bizottság által kijelölt iskolával történt egyeztetést követően személyesen vagy postai úton lehet. Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt iskolával.

A kijelölésről szóló dokumentumot a szülőnek/törvényes képviselőnek másolatban postai úton vagy személyesen el kell juttatni a kijelölt iskolába, az eredeti dokumentumot tanévkezdéskor kell bemutatni az intézményben.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban (2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között) van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy intézményünkben lehetőség van német nemzetiségi nyelvoktatást választani.

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség május 4-8. közötti héten.

Előtte egyeztetés szükséges a következő telefonszámon: 20/2321162.

 

 

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 [1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

Szülői feladatok online módon történő beiratkozáshoz

 

 1. Amennyiben van nagyobb gyermeke, aki már iskolánk tanulója, Ön rendelkezik a KRÉTA rendszeréhez belépési azonosítóval, lépjen be a KRÉTA rendszerbe!
 2. Amennyiben nincs azonosítója, lépjen a  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linkre!
 3. A bejelentkezéshez regisztrálnia kell az Ön által megadott felhasználónévvel és jelszóval.
 4. Ha bejelentkezett, utána kiválasztja a Beiratkozás általános iskolába menüpontot.
 5. Választott intézmény cím alatt az intézmény nevéhez a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolát írja.
 6. Tagozat mezőt hagyja üresen!
 7. Gyermek (tanuló) adatainál értelemszerűen töltse ki az üres mezőket! Személyes adatok, igazolványok, lakcím, szülő adatai, óvodai adatok, sajátos nevelési igény, hátrányos, különleges helyzet, nemzetiségi oktatás. (A nemzetiségi oktatásnál, amennyiben kéri, válassza ki a német nyelvet.)
 8. Nyilatkozatoknál csak az étkezési igényt jelölje. Az etika és hit- és erkölcstan közötti választásra a beiratkozás lezárta után május 16. és május 29. között lesz lehetősége.
 9. A döntéshez szükséges dokumentumokat, igazolásokat csak a tanév kezdetekor kell átadni.
 10.  A beküldés gomb megnyomásával felvételi kérelme az intézményhez kerül, további teendője nincs.
 11.  Május 21-éig az intézményvezető dönt a felvételről, s erről értesítést küld Önnek.

Letölthető nyilkozatok:

Etika/Hit-és erkölcstan

Gyermek törvényes képviselete

Életvitelszerű ott lakás

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola hit- és erkölcstan oktatásában közreműködő egyházakról, azok képviselőiről (20/2012.(III.31.) EMMI rendelet 182/A.§.(3)).

Egyházak                               Az egyházak képviselői

Hit Gyülekezete                      Rába Krisztina

Magyar Katolikus Egyház      dr. Rátkai László

                                        

                                                                                  Iskolavezetés

 

T Á J É K O Z T A T Ó  S Z Ü L Ő K  R É S Z É R E

sajátos nevelési igényű gyermek beiskolázásával, beíratásával, intézményi kijelölésével kapcsolatban

 

A szakértői bizottság által vizsgált, sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai beíratása feltételekhez kötött.

A gyermek számára a szülő választja ki azt az általános iskolát, ahová be szeretné íratni gyermekét. Amikor Ön gondviselőként a beíratás miatt jelentkezik az iskolában, kérjük jelezze, hogy gyermekének a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága által kiállított szakértői véleménye van. Gyermeke sajátos nevelési igényű, és joga van kiemelt figyelemhez, különleges bánásmód keretében többlet segítséghez, fejlesztéshez.

Kérjük, hogy tájékoztassa az iskolát, hogy milyen diagnózis szerepel a szakértői véleményen!

Az iskolák alapdokumentuma tartalmazza, hogy milyen típusú sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, személyre szabott fejlesztését tudják biztosítani. 

A szakértői véleményekben szerepel, hogy intézmény váltása esetén, kérelemmel kell fordulni Bizottságunkhoz, az új intézmény kijelölése miatt. Honlapunkon, a letöltések menüpontban megtalálható ez a dokumentum.

 https://mszb-vmpsz.webnode.hu/_files/200000125-b6a95b7a43/int_kij.pdf

Kérjük, hogy kitöltés után Bizottságunk e-mail címére eljuttatni szíveskedjenek a kérelmet.

Bizottságunk kijelöli a kért iskolát, amennyiben az adott iskola alapfeladatai között szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása. 

Telefonon tudunk felvilágosítást adni, hogy melyik iskola milyen sajátos nevelési igényű tanuló ellátását biztosítja.

 

Holvagyunk

Belépés

Iskolánk

IMG_7578
IMG_7579
IMG_7580
IMG_7589
IMG_7590
IMG_7591
IMG_7592
IMG_7593
IMG_7594
IMG_7595
IMG_7596
IMG_7597
IMG_7598

IMG_7581
IMG_7582
IMG_7583
IMG_7584
IMG_7585
IMG_7586
IMG_7587
IMG_7588

Rendezvénynaptár

H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Keresés

Látogatók

Oldalainkat 250 vendég és 0 tag böngészi

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com