Beiratkozási tájékoztató

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/ oldalon vagy a Szombathelyi Tankerületi Központ honlapján a https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2020-2021-tanevben oldalon vagy az iskola honlapján www.jakiskola.hu találhatja meg.

 

 1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021. tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Előtte telefonos egyeztetésre van szükség a következő telefonszámon: 20/2321162

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Általános iskolák felvételi körzethatárai a 2019/2020. tanévre

 

 

Tájékoztatás iskolai étkezési díj utalással történő megfizetéséről

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAI ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRŐL

 

2020. márciusától lehetőség nyílik az iskolai étkezés térítési díjának átutalással történő megfizetésére.

Számlaszám, melyre  utalni lehet:  Nyugat Takarék  59501211-16545902

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy erre a számlaszámra csak iskolai étkezés befizetése történhet!

Óvodás, vendég és szociális étkezés befizetése is más-más alszámlára történik, melyekről az érintettek tájékoztatva lesznek!

 Kérjük az alábbi szabályok szíves betartását!

Az átutalásra vonatkozó szabályok:  Az átutalás megjegyzés (közlemény) rovatában a következő adatokat minden alkalommal szerepeltetni kell vesszővel elválasztva:

 • gyermek neve ( akinek az étkezési díja befizetésre kerül ),
 • gyermek osztálya, ( akinek az étkezési díja befizetésre kerül )
 • aktuális hónap (az a hónap, amelyikre a befizetés történik)

Több gyermek esetén az étkezési díjakat külön-külön a megküldött díjbekérők alapján kell átutalni.

 A megküldött díjbekérőn szereplő  fizetési napokat kérjük betartani!

 Az étkezési térítési díj átutalással történő fizetésére vonatkozó nyilatkozat leadási módja, határideje:  2020. április 9-ig visszaküldeni a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  email címre.

Nyilatkozat letöltése

 

Étkezési tájékoztató

Tisztelt Szülők!
 
"A jáki önkormányzat folyamatosan lehetőséget biztosít az iskola tanulóinak az étkezés kérésére. A tanulók részére ingyenes a kiszállítás, csupán két éthordó szükséges a tanulók eddigi étkezési díja mellett az ebédhez."
 
Gálos Zsolt

Államtitkári tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.

Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.
Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.

Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.
A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.

Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt
esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ
megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.
Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének
átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások
segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben
birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő
hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.

Tisztelt Szülő!
Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon
fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és
figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek
fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem.
Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a
legfontosabb tudnivalókról.

Budapest, 2020. március 23.
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős
államtitkár

Tájékoztatás március 16.

Tájékoztatás a március 16-tól életbe lépő munkarenddel kapcsolatosan

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az új tantermen kívüli tanulást segíti, ha a tanulóknak egy állandó napirendet alakítanak ki, melyben helye és ideje van a mindennapos tanulásnak.

Az iskola ezen a héten digitális projektnapokkal indul, ami alatt a tanulók és szülők megismerkednek azzal a felülettel, amin keresztül folyik majd az oktatás.

Az iskola honlapján a következő linken tudnak gyakorolni:

http://linoit.com/users/pityoka7/canvases/Tantermen_k%C3%ADv%C3%BCli_oktat%C3%A1s

Ha a gyermekeik iskolában maradt felszerelését haza akarják vinni, a következő iskolai telefonszámon  jelezzék előre azt az időpontot, amikor érte tudnak jönni: 20/2321162

Az iskola területére nem jöhetnek be, ki fogjuk vinni a kért felszerelést.

Hivatalos információt intézményi szinten csak a honlapon, illetve Krétán keresztül küldünk a szülőknek.

 

Gálos Zsolt

intézményvezető

 

Holvagyunk

Belépés

Iskolánk

IMG_7578
IMG_7579
IMG_7580
IMG_7589
IMG_7590
IMG_7591
IMG_7592
IMG_7593
IMG_7594
IMG_7595
IMG_7596
IMG_7597
IMG_7598

IMG_7581
IMG_7582
IMG_7583
IMG_7584
IMG_7585
IMG_7586
IMG_7587
IMG_7588

Rendezvénynaptár

H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Keresés

Látogatók

Oldalainkat 134 vendég és 0 tag böngészi

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com